C C C C A+ A A- X

Преюдициални запитвания

Преюдициални запитвания

Член 267 (предишен член 234 от ДЕО)

от Договора за функционирането на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася преюдициално относно:

а) тълкуването на настоящия договор;
б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Когато такъв въпрос бъде повдигнат пред юрисдикция в държава-членка, тази юрисдикция би могла, ако счита, че по този въпрос е необходимо решение, за да бъде постановено нейното решение, да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе.

Когато такъв въпрос е повдигнат по висящо дело пред национална юрисдикция на дадена държава, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право, тази юрисдикция е длъжна да сезира Съда на Европейския съюз.

Ако такъв въпрос бъде повдигнат по висящо дело пред национален съдебен орган във връзка със задържано лице, Съдът на Европейския съюз се произнася в най-кратък срок.


Преюдициално запитване по адм. дело № 382 / 2018 г.

Определение № 330 / 14.05.2021 г.

Образувано е дело в ЕС с номер C-362/21.


Преюдициално запитване по адм. дело № 204 / 2020 г.

Определение № 17 / 19.02.2021 г.


Преюдициално запитване по адм. дело 577/2020 г.

Определение № 315 / 10.02.2021 г.


Преюдициално запитване по адм. дело 621/2019 г.

Определение № 326 / 18.11.2020 г.


Преюдициално запитване по адм. дело 643/2021 г.

Определение № 404 / 20.12.2021 г.


Преюдициално запитване по адм. дело 175/2017 г.

Определение № 269 / 19.07.2017 г.

Решение на Съда на Европейския съюз


Преюдициално запитване по адм. дело 13/2017 г.

Определение № 305 / 02.08.2017 г.

Решение на Съда на Европейския съюз


Преюдициално запитване по адм. дело 700/2014 г.

Определение № 397 / 28.10.2015 г.

Решение на Съда на Европейския съюз


Преюдициално запитване по адм. дело 192/2012 г.

Определение № 1 / 14.02.2013 г.

Решение на Съда на Европейския съюз


Преюдициално запитване по адм. дело 342/2011 г.

Определение № 392 / 26.10.2011 г.

Решение на Съда на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация