C C C C A+ A A- X

Вещи лица

1. Клас "Криминалистични експертизи"
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
7.1. Съдебно-химическа експертиза

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
8.1. Съдебна ветиринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експеритизи"
9.1. Клас "Съдебно-изкуствоведски експеритизи"

10. Клас "Оценителни експертизи"
10.1. Оценка на недвижими имоти
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

11. Клас "Други съдебни експертизи"
11.1. Клас "Други съдебни експертизи"

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация